Zarząd klubu

POWOŁANO NOWY ZARZĄD UKS VICTORII SP2 SIANÓW

W Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria”SP 2 Sianów. Po sprawozdaniach merytorycznych i finansowych Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz poprawkach w Statucie.

Prezes Klubu Jędrzej Bielecki oraz Wiceprezes Artur Kujko wręczyli wyróżniającym się działaczom okolicznościowe puchary. Następnie wybrano nowy Zarząd i Nowa Komisję Rewizyjną Klubu. Ze starego Zarządu pozostały tylko 3 osoby: Monika Czubaj, Dorota Borer i

Jędrzej Bielecki.

Prezesem jednogłośnie ponownie został wybrany Jędrzej Bielecki, który pełni funkcję prezesa od założenia Klubu to jest od 20 grudnia 1997 roku. W skład Zarządu weszło 10 osób a do Komisji Rewizyjnej wybrano 3 osoby.

Ps. Na zdjęciu brak Pań: Marleny Markowskiej i Iwony Grub-Malinowskiej a jest Pan Przemysła Ryncewicz , który jest w Komisji Rewizyjnej

SKŁAD ZARZĄDU UKS VICTORIA SP 2 SIANÓW

1. Prezes Klubu –Jędrzej Bielecki

2. Wiceprezes Klubu – Aneta Ryncewicz

3. Wiceprezes Klubu- Krzysztof Pasik

4. Skarbnik Klubu (Księgowa) – Dorota Borer

5. Sekretarz Klubu – Marlena Markowska

6. Członkowie Klubu: Monika Czubaj

7. Jacek Życiński

8. Andrzej Perz

9. Iwona Grub-Malinowska

10. Artur Rutkowski

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Przewodniczaca – Joanna Sikorska

2. Zastepca – Przemysław Ryncewicz

3. Członek – Oliwia Żywanowska