Zarząd klubu

SKŁAD ZARZĄDU UKS VICTORIA SP 2 SIANÓW

1. Prezes Klubu –Dariusz Majewski

2. Wiceprezes Klubu – Aneta Ryncewicz

3. Wiceprezes Klubu- Krzysztof Pasik

4. Skarbnik Klubu (Księgowa) – Dorota Borer

5. Sekretarz Klubu – Marlena Markowska

6. Członkowie Zarządu Klubu: Iwona Grub-Malinowska, Andrzej Perz, Monika Czubaj, Ernest Kłosowski, Beata Chojnowska.

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Przewodniczaca – Marlena Krakowiak

2. Zastepca – Przemysław Ryncewicz

3. Sekretarz– Tomasz Sobieraj